English Nederlands Français English Nederlands Français
Workshops
Klassen en ateliers
: Jun
:: Archief
: 2005 : 2004

ARCHIVE 05 June 2004 - back

NL Yoga, contact improvisation, choreography......

Body Weather workshop
Body Weather workshop met Stuart Lynch 5-6 juni
Zat 5 Jun


Duo Perfomance met Frank van de Ven BW Amsterdam en Stuart Lynch BW Copenhagen

“In PURITY and DOGMA - 4 & 5, two of the foremost European Bodyweather practitioners, direct and choreograph each other in a dance theatre work of uncompromising artistry that burns as much as it cools. No punches are pulled as van de Ven and Lynch reject, embrace and merge spoken word with improvisation and choreography that generates an intense immediacy. “
Data : 4 et 5 juni
Om 21h00
Duur : 50 minutes
Prijs : 5 € /gratis voor deelnemers.

Body Weather stage met Stuart Lynch

Data : 5 en 6 juni 2004
Werktijden : 11h00 tot 17h30.
Performance ‘sharing’ : 6 juni 2004
Prijs : 75 € /135 voor 2 stages/200 voor 3 stages *

Les bains accueilleront en juin le dernier stage de Body Weather de ce printemps organisés par ‘’ bwlbxl ,, .
Die stage is het laatse van een drie-weekend reeks op april, mei* en juni.
Drie weekends voor dansers, acteurs en liefhebbers van beweging, met interesse voor een inleiding tot de praktijk van Body Weather. Ook personen die reeds bekend zijn met dit werk maar die dit graag willen uitwerken en ontwikkelen zijn welkom. Het accent ligt op de fundamentele aspecten van Body Weather evenals op de ontwikkeling en de creatie van performances. De eindstage met Lynch eindigt met een performance ‘sharing’ op zondag 6 juni , avonds, met de deelnemers.
Deze performance gaat uit van het materiaal van de twee stagedagen op Bains op basis van het werk geleverd gedurende deze 2 eerste stages.
* Het volgende stage om 8 en 9 mei 11 uur tot 17:30 uur, is op l’ESCAUT, met Frank Van de Ven.

Voor inlichtingen en inschrijving ,schrijf naar bwlbxl@skynet.be of 0032 02.513.77.12Het is mogelijk om deze stages te koppelen aan een intensieve stage van 9 dagen die plaatsvindt in Londen van 22 tot 30 mei. Er is een speciaal tarief voorzien voor zij die deelnemen aan de twee programma’s. Deze 9 intensieve stagedagen sluiten eveneens af met een performance. Voor meer info, contacteer bodyweather@paradance.net.
Let op: deelname aan de eindstage in juni is enkel voor personen die deelnamen aan één van de vorige stages, of die reeds deelnamen aan stages met F. VandeVen, K. Bakatsaki of S.Lynch.


Body weather : benadering en structuur
Body Weather is een volledige fysieke oefening en een danspraktijk die open en effectief luistert naar het lichaam, geest en omgeving van elk. Dit “luisteren naar” staat toe om het begrip voor de band tussen geest en lichaam te verbreden, en dit ook te gebruiken, zowel in het leven van alledag als op scène.
De werkdagen verlopen in drie delen:
1.MB mind/body=geest/lichaam, muscles/bones=spieren/beenderen is een dynamische, ritmische training die werkt op coördinatie, flexibiliteit en onderbouw.
2.Behandelingen: een gestructureerde reeks, gericht naar ademhaling, rekking en plaatsing met een partner.
3.Laboratorium: een verkenningsforum, met inbegrip van: het werken op de kinesthesieke segmenten, de verschillende versnellingen in het lichaam, het zintuiglijke en ruimtelijke onderzoek, en de fysieke omzetting van beelden.

29 05 2004

:: Zoeken
::